Kontrolný zoznam pre našich zákazníkov

Z dôvodu nárastu povinností, týkajúcich sa dokumentácií, požaduje odteraz Nemecký finančný úrad pri vývozoch do členských štátov EÚ nasledujúce podklady a informácie:

  1. Kompletnú a presnú adresu firmy, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu, uvedenie živnostenského odvetvia/odboru, a ak má zákazník internetovú adresu, i názov tejto adresy, vizitku atď.
  2. Európske identifikačné číslo dane obratu.
  3. Kópiu výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti alebo úradného firemného dokladu (napr. od obchodnej komory).
  4. Kópiu cestovného pasu vlastníka/spoločníka/konateľa a
  5. ním podpísaný originál plnej moci týkajúcej sa povolenia na odvoz, podľa možnosti s pečiatkou, pre vodiča, ktorý je odvozom poverený.

Ak nám nemôžete odovzdať žiadne dokumenty, v ktorých sú uvedené podstatné údaje o podniku,

budeme vyberať kauciu v hodnote 19 % kúpnej ceny.

Suma kaucie sa vráti ihneď po doručení nasledovných dokumentov:

úradný doklad s podstatnými údajmi o podniku; napr. kópia výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti, úradného firemného dokladu od hospodárskych združení (obchodná komora).

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de