Checklista för våra kunder

På grund av stigande dokumentationsplikter kräver det tyska skatteverket med omedelbar

verkan vid export inom EU-länderna följande underlag och informationer:

  1. Fullständig och exakt företagsadress, telefonnummer, faxnummer, e-post-adress, bransch och om möjligt internetadress, visitkort osv.
  2. Europeiskt Registrerungsnummer för mervärdesskatt (Moms-Nr.).
  3. En kopia på handelsregisterutdrag, F-skattsedel eller registreringsbevis (t ex genom handelskammaren).
  4. Passkopia av ägare/delägare/VD och
  5. av honom undertecknad hämtningsfullmakt i original – helst med stämpel – för chauffören som hämtar.

Om inga motsvarande dokument av vilka er företagsegenskap framgår överlämnas till oss, kräver vi en garantisumma på 19 % av köppriset.

Denna garantisumma återbetalas omgående när vi erhållit när vi erhållit följande underlag:

Kopia på registreringsbevis som t ex handelsregisterutdrag, F-skattsedel eller intyg av handelskammaren.

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de