Lista kontrolna dla naszych klientów

Ze względu na zwiększone obowiązki dotyczące składania dokumentów i dokumentacji niemieckie urzędy skarbowe wymagają w trybie natychmiastowym przy eksporcie do krajów członkowskich Unii Europejskiej następujących dokumentów i informacji:

  1. Pełny i dokładny adres firmy, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, podanie branży/gałęzi działania i w razie istnienia – adres strony internetowej, wizytówka, itd.
  2. Europejski numer identyfikacji podatkowej (podatku obrotowego).
  3. Kopie wyciągu z rejestru handlowego, dowodu działalności lub urzędowego dowodu rejestracji firmy (np. przez izbę handlową).
  4. Kopia paszportu właściciela/wspólnika/prezesa zarządu, oraz
  5. podpisane przez niego pełnomocnictwo do odbioru w oryginale, w miarę możliwości z pieczątką, dla kierowcy odbierającego towar.

Jeśli nie mogą Państwo przekazać nam jakichkolwiek dokumentów, z których wynikają Państwa właściwości przedsiębiorstwa, pobieramy kaucję w wysokości 19 % ceny zakupu.

Kaucja zostanie Państwu zwrócona natychmiast po wpłynięciu następujących dokumentów:

Kopia urzędowego dowodu właściwości przedsiębiorstwa; np. wyciąg z rejestru handlowego, dowód działalności, urzędowy dowód rejestracji firmy lub potwierdzenie związków gospodarczych (izba handlowa).

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de