Dokumentidele esitatavate suurenenud nõudmiste tõttu nõuab Saksamaa maksuamet koheselt eksportimisel EL liikmesriikidesse järgmisi dokumente ja andmeid.

  1. Täielik ja täpne ettevõtte asukoha aadress, telefoninumber, faksinumber, elektronposti aadress, tegevusala/haru ja kui on olemas, siis internetiaadress, visiitkaart jne.
  2. Euroopa käibemaksukohuslase identifikatsiooninumber.
  3. Väljavõte äriregistrist, tegevusluba või ametliku tõendi koopia ettevõtte kohta (nt kaubandus - tööstuskojast).
  4. Omaniku/osaniku/ärijuhi passikoopia ja
  5. ja tema poolt allakirjutatud kauba äratoomise volikirja originaal, võimalikult pitseriga, kaubale järeleminejale autojuhile.

Kui meile ei suudeta dokumente esitada, millest selgub Teie ettevõttega seotus, võtame kautsjoni 19 % ostutehingu hinnast.

Kautsjoni summa tagastatakse Teile kohe järgmiste dokumentide esitamisel:

ametliku tõendi koopia Teie ettevõttega seotuse kohta, nt väljavõte äriregistrist, tegevusluba, ametlik tõend või kinnituskiri ettevõtte olemasolu kohta majandusorganisatsioonidelt (kaubanduskoda).

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de