Checkliste for vore kunder

På grund af de øgede dokumentationspligter forlanger det tyske finansvæsen fra nu af ved eksporter til EU-medlemslande følgende underlag og informationer:

  1. Fuldstændig og præcis firmaadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse, angivelse af erhvervsgrenen/branchen og, hvis den findes, internetadresse, visitekort, osv.
  2. Europæisk momsregistreringsnummer (SE-Nr.).
  3. Kopi af handelsregisterudtog, næringsbrev eller officiel firmadokumentation (f.eks. fra handelskammeret).
  4. Kopi af ejerens/anparthaverens/den administrerende direktørs pas og
  5. af denne underskrevet afhentningsfuldmagt som original, helst med stempel, til den afhentende chauffør.

Hvis vi ikke kan få overdraget nogen dokumenter, udfra hvilke Deres virksomhedsleder-egenskab fremgår, kræver vi en kaution på 19 % af købsprisen.

Kautionsbeløbet vil straks blive godtgjort Dem igen efter modtagelsen af følgende underlag: Officiel dokumentation af virksomhedsleder-egenskaben; f.eks. handelsregisterudtog, næringsbrev, officiel firmadokumentation eller bekræftelse fra erhvervsforbund (handelskammer) som kopi.

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de